HISTORIA

Muzeu Historik i Shkodrës ka nisur të organizohet që në vitin 1947 (nën emërtimin “Muzeu Popullor”), por mori formë të plotë në vitin 1949…

THIS WEBSITE IS CO-FUNDED BY THE EUROPEAN UNION, IPA CBC ALBANIA-MONTENEGRO PROGRAMME

ARTET PAMORE

Piktura realiste në Shkodër, që shpërtheu fuqishëm gjatë Rilindjes Kombëtare  lidhet historikisht me këtë …

ZEJET

Tregtia e brendshme shqiptare në shek.18 eci në rrugën e formimit të tregjeve të mëdha ndërkrahinore, me anë të…

ARTIZANATI

Artizanati shkodran është i pasur si nga begatia e shprehjes artistike, ashtu edhe nga numri i llojeve të objekteve të punuara, ato kanë…

REPORTAZH